Kako ažurirati dostupnost za pojedini polazak? | Orioly

Kako ažurirati dostupnost za pojedini polazak?

U ovom članku naučit ćete kako koristiti opciju ažuriranja dostupnosti pojedinog polaska koja vam omogućava da na dnevnoj bazi povećate ili smanjite broj dostupnih mjesta, uredite maksimalni kapacitet ili zatvorite polazak te onemogućite daljnje rezervacije.

Kako biste ažurirali dostupnost polaska, pratite sljedeće korake:

  1. Na Nadzornoj ploči kliknite na polazak kojem želite ažurirati dostupnost.
  2. Nakon što vam se otvorila stranica Polazak, kliknite na link Popunjenost koji će potom otvoriti opciju Ažuriranje dostupnosti.

Ažuriranje dostupnosti pojedinih cjenovnih kategorija

Možete upravljati dostupnošću smanjivanjem ili povećavanjem broja mjesta po pojedinoj cjenovnoj kategoriji koju ste ranije definirali prilikom kreiranja proizvoda.

Imajte na umu kako prilikom ažuriranja dostupnosti po pojedinoj cjenovnoj kategoriji, ne biste trebali unijeti vrijednost za maksimalni kapacitet, jer će ta vrijednost biti primarna u odnosu na vrijednosti koje definirate u cjenovnim kategorijama. Napomena: Ukoliko ste proizvod povezali sa resursom, imajte na umu da će na dostupnost utjecati i kapacitet postavljen u Upravitelju resursa.

Ažuriranje dostupnosti prema maksimalnom kapacitetu

Dostupnošću možete upravljati i smanjivanjem ili povećavanjem vrijednosti maksimalnog kapaciteta, koja će potom diktirati ukupnu dostupnost polaska kroz sve cjenovne kategorije.

Imajte na umu da ukoliko koristite Upravitelj resursa kako biste kontrolirali dostupnost i želite je smanjiti, to možete učiniti samo kroz unos željenog broja u opciju maksimalni kapacitet. U tom slučaju ćete samo biti u mogućnosti smanjiti dostupnost, ne je i povećati.

Potpuno onemogućite polazak 

Ukoliko želite u potpunosti zatvoriti polazak i onemogućiti rezervacije za isti, možete kliknuti na opciju “Uklonite sve raspoložive kapacitete i zatvorite” što će automatski promijeniti dostupnost na 0 i rezervacije više neće biti moguće.

Dobro je znati da kada kliknete na kvadratić “Uklonite sve raspoložive kapacitete i zatvorite”, prozor će se zatvoriti i dostupnost će biti 0, stoga ne trebate kliknuti na gumb “Spremi” kako bi se izmjene primijenile.

Pročitaj sljedeće

Kako mogu isprintati dokumente? 

Ne možete pronaći ono što tražite?

Kontaktirajte naš team za podršku