Kako mogu dodati kategorije cijena svojim aktivnostima?

Kako mogu dodati kategorije cijena?

U ovom članku naučit ćete kako unijeti kategorije cijena nakon što ste postavili polaske za vaš proizvod, odnosno turu ili aktivnosti.

Ukoliko još niste, svakako prvo definirajte polaske. Kako to učiniti, pojašnjeno je u članku Kako dodati polaske svojim proizvodima? 

Za svaku vrstu proizvoda možete definirati jednu ili više kategorija cijena te unijeti sljedeće podatke:

  1. Naziv – ovdje unosite naziv cjenovne kategorije poput Odrasli ili Djeca te bilo koji drugi naziv koji opisuje proizvod koji prodajete te kategoriju mjesta/ulaznice.
    Primjer cjenovnih kategorija:
    – E-Bike Odrasli
    – E-Bike Djeca
  2. Cijena – definirajte cijenu za svaku kategoriju i imajte na umu da uključuje poreznu stopu.
  3. Kapacitet – ovdje možete definirati Kapacitet ili Broj dostupnih mjesta/ulaznica koji se mogu rezervirati za pojedini polazak. Napomena: Ako ne unesete kapacitet ili ne upišete koliki je maksimalni kapacitet, moći će se rezervirati beskonačan broj mjesta/ulaznica.
  4. Porez – ovdje ćete moći definirati poreznu stopu koja je uključena u cijenu koju ste definirali ranije.

Pročitaj sljedeće

Kako definirati grupne cijene i popuste? 

Ne možete pronaći ono što tražite?

Kontaktirajte naš team za podršku